Arbete från marken med en treårig quarterhäst enligt horsemanship.

I Bob Mayhews westerndvd The Basic Principles of Western Riding - Why and How beskrivs utbildningen av den treåriga palominon, en quarterhäst, som har haft 6 månaders träning i western-ridning. Quarternhästen westerntränas från marken enligt samma horsemanship-principer som fölet och den tvååriga westernhästen. Bob Mayhew visar hur han successivt utvecklar kommunika-tionen mellan sig och hästen i arbetet från marken.

Bland det viktigaste westernryttaren bör lära sig att uppfatta är hästens minsta försök att göra vad du ber den om och då berömma den. Eftergiften, befrielsen från tryck, är bland det tydligaste sättet att berömma hästen på.

Innan westernryttaren kan göra en säker första uppsittning bör westernträningen även innehålla förberedande arbete från marken. Se detta förberedande arbete under rubriken Tvååringen i rundkorallen där första sadling och uppsittning ingår. Den treåriga amerikanska quarterhästen arbetas i detta avsnitt från marken på ett tränsbett och kan utgöra en förebild för den generella utbildningsnivå som det stora flertalet westernhästar befinner sig på.

Bob Mayhew använder lätta tygeltag och ett lätt tryck med handen vid sadelgjorden för att underlätta inlärningen hos hästen. Signalerna är tydliga för westernhästen och från marken görs moment som senare kommer att ske när ryttaren sitter i sadeln. Westernhästen arbetas från marken i en rundkorall vilket är en fördel när man vill arbeta utan lina. Den får efterhand vara lös medan arbetet pågår och westernhästen lär sig att förstå Bob Mayhew signaler via sitt kroppsspråk och sina verbala kommandon.

I Bob Mayhews westerndvd visas hur treåringen lär sig att flexa lateralt och vertikalt vilket är nödvändigt för att hästen senare skall kunna utföra de mer avancerade western-övningarna. När det uppstår problem med att kunna flexa lateralt beror detta på att det finns en stelhet i kroppen hos hästen. Att lära en westernhäst eftergift i nacke och hals visas på ett tydligt sätt genom Bobs flexövningar från marken.

Ryttaren kan göra dessa övningar varje dag med sin häst, både från marken och från sadeln. Det är viktigt att hästen villigt ger efter och att ryttaren inte drar hästen i grimskaftet eller i tyglarna för att få respons från hästen. Ge westernhästen endast en antydan om vad den behöver göra och se om den villigt följer signalen.

Med tiden får ryttaren en mjuk och eftergiven häst. Denna flexövning bör alltid ske från båda sidor. Men westernryttaren kan också få tips i Bob Mayhews westerndvd hur man tränar in signalerna när man har hästen på en lina i t.ex. en paddock, hage eller i ett ridhus. Se övningen Longering .

Website provided by Visuell Kommunikation